JAARVERGADERING BC De Keizer

Vrijdag 16 augustus 2019, aanvang 19.30 uur, vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het clublokaal.

De notulen 2018 en de agenda stukken zijn u reeds per email en post toegestuurd.

Bent u verhinderd geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat

16 en 17 maart 2019 NK Rolstoelbiljart driebanden klein

16 en 17 maart 2019 NK Rolstoelbiljart driebanden klein te Kerkrade

Het is weer zover en de voorbereidingen zijn weer begonnen om het Lokaal, Café Wilhelmina, Akerstraat 166 te Kerkrade, weer te voorzien van 4 biljarttafels, nieuwe biljartlakens en biljartballen, voor het NK 2019.

Hou deze site in de gaten voor verdere informatie.

2019

Alle leden, biljartvrienden en vriendinnen en hun familie namens het bestuur van BC De Keizer een sportief en een gezond nieuwjaar toegewenst.

Het bestuur

Overlijden Dhr. Winand Godding

Op 21-11-2018 is ons gewaardeerd lid Winand Godding op 88 jarige leeftijd overleden.

Namens het Bestuur en de leden van BC De Keizer wensen wij zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en Leden

BC De Keizer

scannen0012