JAARVERGADERING BC De Keizer

Vrijdag 16 augustus 2019, aanvang 19.30 uur, vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in het clublokaal.

De notulen 2018 en de agenda stukken zijn u reeds per email en post toegestuurd.

Bent u verhinderd geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat